DUURZAAMHEID IS VOOR ONS BELANGRIJK.

 

Duurzaamheid heeft gewoonweg geen alternatief. Slechts de middelen die wij hebben, kunnen worden gebruikt.

VERANTWOORD HANDELEN

Als familiebedrijf is duurzaamheid de doorslaggevende basis van ons handelen. Ons doel is om de toekomstige levensvatbaarheid van ons bedrijf op lange termijn te waarborgen en tegelijkertijd te voldoen aan de ecologische en sociale eisen. Wij zien dit niet als een tegenstrijdigheid, maar als de basis voor een economisch succes.

Onze verschillende certificeringen zijn slechts het externe kader, dat ons duurzaam handelen officieel bevestigt.


WIJ ZIJN GECERTIFICEERD.

BRC Global Standard

Hygiënische verwerking en distributie van levensmiddelenverpakkingen
- BRC Global Standard - Certificering

In 2002 heeft het British Retail Consortium (BRC) samen met het Institute of Packaging (IoP) de normen voor leveranciers van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen gedefinieerd, die wereldwijd bindend zijn. In 2016 werd BRC Global Standards overgenomen door de LGC Group en omgedoopt tot Brand Reputation Compliance. Met de certificering volgens de BRC Global Standard voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen creëren we voor onze klanten een basis voor audits en tests die verder gaat dan puur hygiënemanagement en die een goed functionerend kwaliteitssysteem omvat en garandeert. Dit omvat een consequente toepassing van alle hygiënische procedureregels in ons moderne bedrijf bij de productie van levensmiddelenverpakkingen.

FSC®

Als productiebedrijf speelt het zorgvuldig gebruik van grondstoffen voor ons een essentiële rol. Dit maken we onder andere duidelijk door onze FSC® -certificering. De FSC® (Forest Stewardship Council® ) ondersteunt het milieuvriendelijke, sociaal en ecologisch verantwoorde bosbeheer wereldwijd. Producten met het FSC® -label zijn gegarandeerd gemaakt van grondstoffen, die afkomstig zijn van verantwoord bosbeheer en uitsluitend bestaan uit FSC® -gecertificeerd papier. Niet alleen het bos profiteert van de certificering, maar ook onze klanten door het gebruik van producten van FSC® -gecertificeerd papier en zij profiteren zo van een hoge mate van geloofwaardigheid en het positieve imago van het FSC® -keurmerk.

PEFC

Sinds juni 2013 zijn we ook PEFC gecertificeerd. De certificering is uitgevoerd door GFA Certification GmbH en is een verder bewijs van ons duurzaam ondernemingsbeleid. Het gebruik van PEFC-gecertificeerde grondstoffen toont aan hoe belangrijk duurzaam bosbeheer voor ons is, waarbij ook rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale criteria. Door gebruik te maken van hulpbronnen die afkomstig zijn uit verantwoorde bronnen, willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het bosecosysteem.

Der Blaue Engel

Het milieukeurmerk "DER BLAUE ENGEL" wordt toegekend aan bijzonder milieuvriendelijke producten en diensten. Het is het eerste en bekendste milieukeurmerk ter wereld en identificeert producten die, in een holistische visie, milieuvriendelijker, geschikter voor gebruik en gezonder zijn dan vergelijkbare goederen en diensten.

Wij zijn dan ook zeer verheugd, dat onze producten op verzoek en op basis van beschikbaarheid kunnen worden bekroond met DER BLAUE ENGEL.Dit bewijs van bijzondere milieuvriendelijkheid is een nuttig oriëntatiemiddel voor onze klanten en maakt het voor hen nog eenvoudiger om de milieuvoordelen van de gelabelde producten aan de consument te communiceren.

WPV Verhaltenskodex

Door certificering conform de WPV-gedragscode garanderen wij de naleving van de wereldwijde vereisten voor ethisch en moreel gedrag, evenals de specificaties voor correct gedrag op het gebied van concurrentie en antitrustwetgeving. Voor ons betekent dit ook het bevorderen van eerlijke en duurzame normen in de omgang met onze klanten, leveranciers en medewerkers.

Sedex Member

Sedex is een wereldwijde ledenorganisatie met als doel het verbeteren van ethische en verantwoorde bedrijfspraktijken in wereldwijde toeleveringsketens.
De gezamenlijke aanpak helpt inkopers en leveranciers gegevens te delen en uit te wisselen om sociale en milieurisico’s in hun toeleveringsketen beter te beheren en een positieve invloed uit te oefenen op verantwoord inkopen.
Sedex biedt een scala aan tools, diensten, begeleiding en training om bedrijven te helpen bij het in kaart brengen en beheren van risico’s in hun toeleveringsketen. Sedex heeft meer dan 50.000 leden in 155 landen en 35 sectoren, waaronder voeding, landbouw, financiële dienstverlening, kleding, verpakking en chemie. De kantoren zijn gevestigd in Londen, Reading, Santiago, Shanghai, Sydney en Tokio.   

top