Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG
Papierverarbeitungswerk
Westerhaar 38
D-58739 Wickede/Ruhr

Telefoon: +49 (0) 2377/8099-0
Fax: +49 (0) 2377/8099-20
E-mail: infonoSpam@die-tuetenmacher.de

Kommanditgesellschaft, gevestigd in Wickede/Ruhr
Registreer de rechtbank: Rechtbank van Arnsberg, HRA 5539
Geniale partner: WVW Verwaltungs GmbH, gevestigd in Wickede, arrondissementsrechtbank Arnsberg, HRB 4567
Persoonlijk aansprakelijke partner in het project: Klaus Jahn

Verkoopbelasting-ID-nummer DE 124900837

Standaard Bedrijfsvoorwaarden

De informatie en uitleg op deze website is niet bindend voor ons. WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Er wordt geen garantie verleend en er wordt geen garantie gegeven op de producteigenschappen. Aan de inhoud van de websites kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele inhoudelijke fouten worden bij de realisatie onmiddellijk gecorrigeerd. Vanwege vertragingen in de actualisering kan de inhoud van deze internetpagina's niet te allen tijde als actueel worden beschouwd. Neem contact met ons op voor voorwaarden, technische details en beschikbaarheid van producten en diensten. Links naar andere internetpagina's worden niet voortdurend gecontroleerd. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites.


Downloaden van gegevens en software

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en de software die van de webpagina's kan worden gedownload. De software wordt gecontroleerd op virusbesmetting, toch raden wij aan om de gegevens en software na het downloaden altijd te controleren op virussen, met behulp van de nieuwste antivirussoftware.

Auteursrechten en andere speciale beschermingsrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Eén exemplaar van de informatie op deze website mag worden opgeslagen op één enkele computer voor niet-commercieel, persoonlijk intern gebruik. Voor afbeeldingen, tekst, logo's, foto's enz. is de voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBER Verpackungen GmbH & Co. nodig. KG voordat ze worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgedragen, verzonden of gebruikt in een andere vorm. De in de website genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Onbevoegd gebruik kan leiden tot juridische stappen.

Gegevensbescherming en privacy

Er kan niet worden gegarandeerd dat informatie of persoonlijke gegevens, die aan ons worden doorgegeven, niet kunnen worden gelezen tijdens de overdracht door een derde partij.

Aansprakelijkheid

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's of uit het downloaden van gegevens; in het bijzonder is WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, gegevensverlies, winstderving of systeem- en productuitval. De voorgaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. De rechtsverhouding tussen u en WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG voor het gebruik van deze internetpagina's is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. De bevoegde rechtbank voor geschillen met volledig gekwalificeerde handelaren die voortvloeien uit het gebruik van deze internetpagina's is Wickede/Ruhr.

top